Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja a személyes adatok kezelésének, adatok módosításának, törlésének és egyéb
vonatkozó tudnivalóknak ismertetése
.
A www.alvasguru.hu honlapon az olvasóknak lehetősége van ingyenes hírlevelekre,
tanulmányokra, egyéb ingyen letölthető anyagokra feliratkozni, a blogbejegyzésekhez hozzászólni, s
emellett Horváth Ágnes egyéni vállalkozótól e-book-okat, online tanfolyamot és tanácsadást megrendelni.
A hírlevélre való feliratkozásnál és a termékek vagy szolgáltatások megrendelésénél olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A feliratkozás és a megrendelés önkéntes, és a jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében történik.
A honlap üzemeltetője, Horváth Ágnes (a továbbiakban, mint adatkezelő) mint adatkezelő, magára
nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az adatkezelő elkötelezett olvasói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai

Név: Horváth Ágnes
Levelezési cím: 1085 Bp, Horánszky u 13
E-mail: info kukac alvasguru pont hu
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-72600/2014.

Adatvédelmi tisztségviselő
Az adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő
alkalmazását.

Az adatkezelés célja, jogalapja

Az ingyenes hírlevélre való feliratkozás a honlapon lehetséges, a megadott személyes adatokat az
adatkezelő a következő célra használja: ingyenes hírlevél kiküldése, ingyenes tanulmányok kiküldése,
blog értesítő, saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése (reklám). A hírlevélre való
feliratkozásnál az adatkezelő ezekről a célokról tájékoztatja a feliratkozót, s a feliratkozó ezen célok
ismeretében, önkéntesen adja meg a személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja az önkéntes
hozzájárulás.
A termékek és szolgáltatások megrendelése a honlapon lehetséges, a megadott személyes adatokat
az adatkezelő a következő célra használja: szerződéskötés, teljesítés számlázás, megrendelt
tanácsadás elvégzése. A megrendelésnél az adatkezelő ezekről a célokról tájékoztatja a feliratkozót,
s a feliratkozó ezen célok ismeretében, önkéntesen adja meg a személyes adatait. Az adatkezelés
jogalapja szerződéskötés.
Az olvasónak lehetősége van a blogon bizonyos blogbejegyzéseknél hozzászólni, kérdezni, ebben az
esetben meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. A
SPAM hozzászólások ellenőrzés céljából a hozzászólásokat az Akismet szolgáltatása szűri.
Az adatkezelő a honlaphoz kötődően Facebook oldalt üzemeltet, ahol a bejegyzésekhez való
hozzászólás esetén szintén megjelenik a név. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is önkéntes
hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre, megőrzési ideje

Az ingyenes hírlevélre való feliratkozáskor kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím
Ezen túl, a munkajog és a közalkalmazotti hírlevélre való feliratkozáskor az olvasó önkéntes döntése
alapján megadhatja legkisebb gyermeke születési évét és hónapját (nem kötelező mező), kifejezetten
azzal a céllal, hogy az adott életkorhoz kötődő munkajogi tudnivalókról minél pontosabb
tájékoztatást kaphasson.
A kezelt adatok megőrzési ideje ingyenes hírlevélre való feliratkozás esetén: hozzájárulás
visszavonásáig.
Megrendelésnél (e-book, tanfolyamok, tanácsadás)a kötelezően megadandó adatok: vezetéknév,
keresztnév, e-mailcím, telefonszám, lakcím a számlázáshoz, céges megrendelő esetén adószám vagy
egyéni vállalkozónál EV szám.
A kezelt adatok megőrzési ideje termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén: a cél
megvalósulásáig, illetve számlázási adatok esetén a jogszabályban előírt határidőig.
Blogbejegyzéshez való hozzászólás esetén a kötelezően megadandó adat a név és az e-mail cím,
Facebook oldalhoz való hozzászólásnál a név jelenik meg.
A kezelt adatok megőrzési ideje mindkét esetben: hozzájárulás visszavonásáig.

Adatok módosítása, tájékoztatás kérése

Az érintett olvasóknak, feliratkozóknak joga van a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról,
a tárolás időtartamáról, a személyes adatok címzettjeiről (ideértve különösen a harmadik országbeli
címzettekről) tájékoztatást kérni, az adatokat helyesbíttetni, módosíttatni.

A megadott személyes adatok módosítását, vagy a személyes adatokról szóló tájékoztatást az info
kukac alvasguru pont hu e-mail címen lehet kérni. Az adatkezelő a módosítást 8 munkanapon belül, a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül köteles teljesíteni.

Leiratkozás, adatok törlése, hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelő minden egyes hírlevelében biztosítja az azonnali és végleges leiratozást a levél végén
lévő leiratkozom linkre kattintva. Ha technikai probléma miatt nem sikerülne a leiratkozás (például az
olvasó levelezési rendszere megtöri a linket), a feliratkozott olvasó hibaüzenetet kap a leiratkozás
sikertelenségéről, s egyben egy e-mail címet, ahol jelezheti leiratkozási szándékát. A leiratkoztatást 8
munkanapon belül elvégzi az adatkezelő, s ennek megtörténtéről írásban tájékoztatja az olvasót.
A leiratkozáskor az olvasó adatai kitörlésre kerülnek az aktív adatbázisból, de az adatkezelő az
adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a
leiratkozás után is megőrzi a feliratkozás időpontját, az e-mail címet, a nevet és a leiratkozás
időpontját.
Blogbejegyzés esetén a korábbi , személyes adatokat tartalmazó – hozzászólás törlését az info kukac
alvasguru pont hu e-mail címen kérheti az olvasó, a törlést 8 napon belül elvégzi az adatkezelő,
Facebook oldalnál a korábbi hozzászólását saját maga törölheti.
Nem kell törölnie a személyes adatokat az adatkezelőnek, ha az adatkezelés szükséges jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik
kérés, az adatkezelő írásban válaszolja meg az igényt alapos megfontolás után.
Adatok védelme, adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az
férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.
Az adatkezelő semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat harmadik
személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése
érdekében, illetve erre írásos szerződésben kötelezi az egyes technikai részfeladatok (tárhely
üzemeltetés, könyvelés, hírlevél szoftver működtetése) bevont adatfeldolgozókat is.

Adatfeldolgozók

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

Tárhelyszolgáltató:
ICON MÉDIA Kft.
6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Email: info@webdigital.hu

Számlázás:
KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu

Könyvelés:
TRILLÓ Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA

Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-
val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google
(https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook is betart.
Cookie-k (Sütik)
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok az olvasó
böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a
honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt
gyűjtsön a weboldal tulajdonosa a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes
információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran
olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az olvasó
eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül az olvasó számítógépén.
A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat az olvasó, a korábbi látogatásai során
elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngésző útmutatója igazít el. Segítségként
a következő oldalakon lévőket érdemes elolvasni:

ATTENTION!
TRIAL LIMITATION – ONLY 3 SELECTED PAGES MAY BE CONVERTED PER CONVERSION.
PURCHASING A LICENSE REMOVES THIS LIMITATION. TO DO SO, PLEASE CLICK ON THE FOLLOWING LINK:
http://www.investintech.com/purchasea2e.html

Panasz esetén

Az adatkezelő az érintettek személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Amennyiben
mégis úgy érzi az érintett, hogy a személyes adataid védelme érdekében az adatkezelő nem tett meg
minden tőle elvárható intézkedést , vagy kérdése lenne, az info kukac alvasgurui pont hu email címen tudja ezt jelezni, melyre az adatkezelő a tőle telhető leggyorsabban, de legkésőbb 8
munkanapon belül válaszol.
Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatali mechanizmust.
Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor a következő jogszabályhelyeket vette az
adatkezelő figyelembe
Hozzájárulás jogalap: (hírlevél feliratkozás, marketing célú adatkezelés esetén) Az Európai Parlement
és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a)
Szerződéses jogalap ( szolgáltatás megrendelése) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679.
rendelete 6. cikk (1) bek. b)
Jogi kötelezettség ( számlázáshoz szükséges adatok) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679.
rendelete 6. cikk (1) bek. c) és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok
megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla
kötelező elemei)
Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

Várj! Érdekel egy ingyenes, Mini Alvástréning?

Alvástippek + 10 napos alvásjavító tanfolyamSikeresen feliratkoztál! A 10 alvástippet e-mailen küldjük ki. Ha nem találod, a SPAM ill. a Promóciók között is nézd meg!

Pin It on Pinterest