Általános szerződési feltételek – alvasguru.hu

1) A tanfolyam szervezője (továbbiakban Szervező)

Az Alvástréning szervezője Horváth Ágnes egyéni vállalkozó.
Levelezési cím: 1085 Budapest, Horánszky u 13.
E-mail: info kukac alvasguru pont hu
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-72600/2014.

2) A tréning résztvevői

A tréningen azok vehetnek részt, akik az alvasguru.hu honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a tréning általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

 

3) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a tréningen való megjelenésre. A tréningen az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette az alvasguru.hu számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki.

Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni. A tréningen a szervezők és a résztvevők a jelenlévők engedélye nélkül fotókat nem készíthetnek.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

Vis maior esetén szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4) Adatvédelem

Az alvasguru.hu oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az alvasguru.hu információt vagy reklámajánlatot küldjön számukra az általuk megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat a Listamester.hu szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

5) Szerzői jog

Az alvasguru.hu, illetve a tréningen elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként 200.000 Ft használati díjat számlázunk.

6) Elállási és felmondási jog, visszalépés, átjelentkezés

A résztvevő a megrendelését követő 8 napon belül írásban elállhat a vásárlástól, ha a tréning díját még nem fizette be a Szervezőnek (e-mail cím, ahová a résztvevő az elállás tényét jelezheti: ugyfelszolgalat@alvasguru.hu).

A résztvevő, amennyiben befizette a tréninget, a kezdés előtt 15 nappal anyagi kötelezettség nélkül lemondhatja a programot.

A kezdés előtt 14 napon belüli lemondás esetén a résztvevő által befizetett részvételi díjat nem térítjük vissza.
Amennyiben lemondását a tréning kezdésének napján jelzi, vagy a tréning kezdésekor, a résztvevő a részvételi díj visszatérítésére szintén nem jogosult.
(http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guaranteesreturns/

index_hu.htm)

A tréningen díját a szervező még akkor sem köteles visszaadni, ha a résztvevő bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tud megjelenni a tréningen.

Átjelentkezés:

Átjelentkezni egy másik tréningre csak akkor lehetséges, ha a résztvevő a tanfolyam díját még nem fizette be és a választott tréningen a tanfolyam kezdése előtt 2 nappal még van üres hely.

Amennyiben a Résztvevő befizette a tréning díját,  az átjelentkezési szándékát a kezdés előtt 15 nappal köteles jelezni. A kezdés előtt 14 nappal az átjelentkezés már nem lehetséges.

A lemondás módja: e-mailben az ugyfelszolgalat@alvasguru.hu címre kérjük elküldeni vagy postán, levélben a 1085 Bp, Horánszky u 13.

Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:

Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a tréningen való részvétellel kapcsolatban.

Résztvevő neve:

Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:

Szerződéskötés időpontja:

Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:

Aláírás Dátum

Szervező résztvevő részére visszajáró díjösszeget résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 14 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét szervező a résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

 

A tréning elmaradása esetén, a rendezvény szervezője haladéktalanul, közlemény formájában, tájékoztatja a résztvevőit a tréning díjának visszatérítésének módjáról.

A visszaváltás tényét, annak folyamatát a szervező köteles a saját és a tréning honlapján is folyamatosan szerepeltetni. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt tréningre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a tréning díjának visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A tréning díjának visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a díj visszaváltójának.

7) Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 14 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről résztvevőt 14 napon belül tájékoztatja. Szervező és résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

 

Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: 06 1/488-2131

 

8) Egyebek

A képzés szervezője fenntartja a jogot a tréning helyszínének, időpontjának megváltoztatására, akár egy-egy alkalommal is. Amennyiben a több alkalmas tanfolyamból egy vagy több alkalom elmarad, a szervező köteles a kimaradt alkalmat pótolni.

 

Budapest, 2018.12.18.

 

Pin It on Pinterest